مطالب منتشر شده در دسته ی "طرح های پژوهشی"

ارسال طرح پژوهشي

لطفا جهت ارسال طرح هاي پژوهشي خود به لينك زير مراجعه نماييد: http://ris.shmu.ac.ir فلوچارت نحوه ارائه طرح درمركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي درسلامت راهنمای ثبت طرح در سامانه پژوهشی

ادامه مطلب »

نحوه درج افیلیشن

مركز تحقيقات مطالعات باروري و سلامت زنان، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، شاهرود، ايران Reproductive Studies and Women’s Health Research Center, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran

ادامه مطلب »

طرح هاي پژوهشي مركز

طرح هاي پژوهشي درحال انجام

ادامه مطلب »